Seniorträning

Ta vara på dig!

Träning för seniorer syftar till att ge livskvalité, och möjlighet att göra det man trivs med långt upp i åren. Hållning, säkrare balans och ökad styrka är sådant som ger bättre kroppsfunktion. Rörelser kan med åren begränsas av flera saker, nedsatt balans och kompensatoriskt rörelsemönster är exempel. Med rätt träning kan man dela upp en rörelse i flera delmoment och träna för en aktiv vardag.