Avtalsvillkor

Villkor för medlemskap hos  Cardio Club i Jönköping, senast uppdaterade 2018-11-21

 • 1. Medlemskap

Medlemskapet i Cardio Club är personligt. Minimiålder för att teckna medlemsavtal är 20 år för tillgång till bägge anläggningarna och 18 år för bara access till anläggningen i Munksjöstornet. Kontakta receptionen på Herkulesvägen för lösningar för åldern 12-17 år som vill träna i Munksjötornet.  Vid besök på klubben ska medlem alltid registrera sig på inloggningsterminal med sin medlemsbricka (RFID-tag). Medlem är skyldig att kunna uppvisa brickan vid vistelse på klubben vid eventuell kontroll. Vid förlust av medlemsbricka eller om denna skadats så att den blir obrukbar ska detta omgående anmälas till receptionen, som då utfärdar en ny bricka mot en ersättning av 100 kr. Medlem är skyldig att omgående meddela Cardio Club vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. All korrespondens från oss går normalt via e-mail eller sms.

 • 2. Betalning

Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för första träningsperioden vid avtalets ingående. Vi erbjuder idag Swish samt kortbetalning via PayEx.

 • 2.1. Fakturering och debitering vid automatisk månadsbetalning med betalkort.

2.1.1. Faktureringscykel. Årskortet debiteras endast vid ett tillfälle och repeteras ej automatiskt. Vid kvartalskortet dras kvartalsavgiften på ditt kort var tredje månad. Vid månadsbetalning kommer du att debiteras varje månad från din betalningsmetod på den kalenderdag som motsvarar den första dagen för betalningsdelen av ditt medlemskap. I vissa fall kan datumet för betalningen ändras, till exempel om din Betalningsmetod inte har kunnat bekräftas eller om ditt betalda abonnemang började på ett datum som inte finns under en given månad. Besök vår webbplats och klicka på Fakturor på sidan Mitt Konto om du vill se ditt nästa betalningsdatum. Medlemmen kan alltid besöka receptionen under bemanningstider och betala sitt abonnemang över disk.

2.1.2. Betalningsmetoder. För att ditt abonnemang ska vara giltigt måste du tillhandahålla en eller flera Betalningsmetoder. Du kan uppdatera din Betalmetod genom att betala ditt abonnemang med önskad Betalmetod vid betalavisering av ditt abonnemang. Du kan även besöka vår webbplats och klicka på Fakturor på sidan Mitt Konto och betala fakturan med önskad Betalmetod. Vi kan även uppdatera dina Betalningsmetoder med information som tillhandahålls av betaltjänstleverantörerna. Efter eventuella uppdateringar godkänner du att vi fortsätter att debitera de(n) tillämpliga Betalningsmetoden eller Betalningsmetoderna. Du godkänner att vi debiterar den Betalningsmetod som är kopplad till ditt konto om din primära Betalningsmetod inte fungerar eller inte längre är tillgänglig för att genomföra betalningen av din abonnemangsavgift. Du förblir ansvarig för alla obetalade belopp. Om en betalning inte kan dras på grund av att Betalningsmetoden har gått ut, att det inte finns tillräckliga medel eller annat, och du inte avslutar ditt abonnemang, kan vi avbryta tillgången till träningslokalen tills vi har kunnat debitera en giltig Betalningsmetod. För vissa betalningsmetoder kan utfärdaren debitera dig andra avgifter, som till exempel utländska transaktionsavgifter eller andra avgifter som uppstår i samband med bearbetningen av din Betalningsmetod. Lokala skatter kan variera beroende på vilken Betalningsmetod som används. Kontrollera med leverantören av din Betalningsmetod för mer information.

2.1.3. Avslutande. Efter avtalstidens slut (12 mån för månadsbetalning och 9 mån för kvartalsbetalning) löper månads- och kvartalsabonnemang vidare med tre kalendermånaders uppsägningstid och två kalendermånaders uppsägningstid för sexmånadersavtalet. Ditt abonnemang, bindningstid samt uppsägningstid kan du se om du besöker vår webbplats och klickar på Abonnemang på sidan Mitt Konto. Du kommer att ha fortsatt tillgång till träningslokalen till slutet av din månatliga faktureringsperiod. I den utsträckning tillämplig lag tillåter är betalningar ej återbetalningsbara och vi ger inga återbetalningar eller tillgodohavanden för påbörjade månader. Uppsägning sker genom att en uppsägningsblankett (finns i receptionerna) fylls i och lämnas in i  vår reception.

 • 3 Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar vid köp via hemsidan. I ditt meddelande till oss som skickas till nedan angiven kontaktperson måste det klart framgå vem du är och att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du beställde abonnemanget.

Kontakt: info@cardioclub.se

 

 • 4. Överlåtelse av medlemsavtal för viss tid

Överlåtelse av medlemskortet kan göras en gång, dvs. den som övertagit medlemskapet kan i sin tur inte överlåta kortet. En kostnad av 300 kr tas ut av Cardio Club vid överlåtelsen. Övertagande medlem ska skriftligen acceptera klubbens villkor och regler och godkännas av Cardio Club.

 • 5. Prisändringar

Månads- och kvartalsabonnemang är skyddade mot alla slags höjningar under tolv (12) månader. Därefter kan prishöjning komma att ske. Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 45 dagar innan den träder i kraft.

 • 6. Hälsotillstånd

Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i Cardio Clubs aktiviteter.

 • 7. Trivselregler och träningsföreskrifter

Medlem tränar på egen risk och förutsätts alltid att uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa de gällande trivselregler och användning av utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse sker. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder. Alkoholförbud råder i våra träningslokaler. Träning under obemannade tider kan endast ske om du har ett giltigt medlemskap.

 • 8. Dopning

Cardio Club har nolltolerans vad gäller brukande av dopingklassade preparat. Cardio Club är med i PRODIS – Prevention av dopning i Sverige som är ett nationellt nätverk som arbetar för att förebygga användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Polisanmälan kan komma att ske. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS 1999:44.

 • 9. Praktiska ändringar

Cardio Club förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning, schemaplanering för gruppträning. Cardio Club förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid smärre renovering – reparation, underhåll och servicearbeten. Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid.

 • 10. Personuppgifter

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med GDPR. Om medlem önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Cardio Club kommer detta att meddelas av Cardio Club. Medlem kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Medlem har informerats att ingången och anläggningarna av säkerhetsskäl är kameraövervakade (se § 13). Medlem samtycker även till att lämnade personuppgifter får användas för marknadsföring av Cardio Clubs utbud av varor och tjänster men ej utlämnas till tredje man utan inhämtande av medlems tillstånd.

 • 11. Utryckningskostnad

Medlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem att debiteras för utryckningskostnad.

 • 12. Identifiering

För medlemskap som inte betalas helt i förskott i vår reception krävs svenskt personnummer, svenskt kontonummer och giltigt svenskt ID-kort. För eventuella rabatter krävs intyg som bekräftar att medlem har rätt till Cardio Clubs rabatter. Rabatten gäller endast vid tecknande av kort och mot ordinarie priser.

 • 13. Kameraövervakning

För att våra medlemmar skall kunna känna sig trygga är Cardio Clubs anläggningar kameraövervakade dygnet runt. Övervakning sker dock ej i omklädningsrum, WC eller duschar. Cardio Club garanterar att granskning av filmer endast kommer att ske vid misstanke om brott mot anläggningens regelverk eller brott mot lag.

 • 14. Träning på obemannade tider

Medlem är medveten om att denne begår ett avtalsbrott genom att utan tillstånd släppa in en ickemedlem i lokalerna. Sker detta kommer medlemskapet omgående att avslutas.

 • 15. Fotografering

Medlem är medveten om att Cardio Club kan komma att fotografera medlemmen (endast ansiktet) och registrera denna bild i medlemsregistret för att underlätta identifiering. Medlem som absolut inte kan acceptera att foto tas och lagras kan begära undantag från det genom att sända ett e-mail till info@cardioclub.se och begära det.

 • 16. Uthämtning av passerbricka

Efter tecknande av abonnemang kommer du att få en passerbricka och det sker i receptionen på Herkulesvägen (bredvid ICA MAXI). Utlämning kan bara ske under de tider receptionen är bemannad. Ordinarie tider för bemanning finner du på hemsidan. Medlemsbrickorna använder RFID som kommunikationssätt med lås och inloggningsterminal. Förlorad RFID-bricka skall genast anmälas och en ny kostar 100 kr.

 • 17. Avbokningar

Gruppträningspass måste bokas av senast 60 min innan passtart. Vid bokade betaltjänster som t ex massage, personlig träning, coaching, kostrådgivning, olika analyser och tester mm skall avbokning ske senast 24 timmar innan. I annat fall debiteras tjänsten till 100%. Vid två missade avbokningar av bokade pass spärras du från vidare bokning och du måste komma in till receptionen för att låsa upp bokningsspärren igen. För detta tar vi ut en avgift på fn 295 kr. Om du har stått på kölista och får en ordinarie plats samma dag kommer du ej att spärras vid missad avbokning.

 

Cardio Club Jönköping AB

Herkulesvägen 1

55303 JÖNKÖPING

Telefon: 036-860 69 00

Email: info@cardioclub.se